Guide til loftisolering: Spar penge og få bedre indeklima

loftisolering
kevin christensen sh
Af Kevin Christensen
Sidst opdateret: 30/04/2024
 | ANNONCE

Når varmen siver opad og går tabt gennem loftet, kan det hurtigt blive dyrt i energiregninger.

Isolering af loftet er derfor ikke blot en vej til betydelige besparelser; det er også en bæredygtig beslutning, der kan forbedre dit hjems indeklima markant. Med den rette isolering kan du reducere varmetab, mindske dit CO2-aftryk og endda øge din ejendoms værdi.

Denne artikel vil guide dig igennem de vigtigste aspekter af loftisolering, fra forståelsen af hvorfor det er vigtigt, til hvordan du bedst gennemfører projektet, uanset om du vælger at gøre det selv eller hyre en fagmand. Vi giver dig også tips til at vælge de rigtige materialer, så du kan føle dig tryg i dit isoleringsprojekt.

Grundlæggende om loftisolering

For at forstå, hvorfor loftisolering er så gavnlig, er det nyttigt at kende til de basale principper om varmetab i bygninger. Varme søger mod koldere områder, og i en bolig vil det sige, at varmen stiger op mod loftet. Uden ordentlig isolering kan op til 25% af boligens varme forsvinde gennem loftet.

Væsentlige fordele ved loftisolering inkluderer:

 1. Energibesparelse: Ved at mindske varmetabet gennem loftet kan du nedbringe behovet for opvarmning, hvilket direkte påvirker din energiregning positivt.
 2. Forbedret komfort: Et velisoleret loft bidrager til en mere stabil indendørstemperatur, giver bedre indeklima og minimerer risiko for skimmelvækst.
 3. Miljømæssig påvirkning: Reduktion af energiforbruget betyder mindre varmeregning og dermed færre udslip af drivhusgasser.

Typer af isoleringsmaterialer:

Der findes forskellige materialer til isolering af loft, hver med sine fordele:

 • Glasuld og stenuld er ofte foretrukne på grund af deres gode isolerende egenskaber og brandresistens.
 • Cellulose, som ofte er fremstillet af genbrugspapir, er godt til at fylde hulrum og kræver mindre energi at producere end mineraluld.
 • Spray-skum udvider sig og skaber en lufttæt barriere, hvilket er ideelt til lofter med mange utætheder eller svært tilgængelige områder.

Udførelse af isolering:

Loftisolering kan udføres ved at placere isoleringsmåtter eller isoleringsruller på loftets gulv i uudnyttede loftrum eller ved at blæse løst isoleringsmateriale ind.

Det er vigtigt at sikre, at isoleringen dækker hele fladen uden afbrydelser og lufthuller, da disse kan markant reducere isoleringens virkning.

Få 4 tilbud på efterisolering

 1. Udfyld formular
 2. Vælg de leverandører du ønsker at modtage tilbud fra
 3. Det står dig frit for om du vil takke ja eller nej til et af tilbuddene

Praktiske trin til isolering af loftet:

Når du skal i gang med isolering af loftet, er her nogle trin, der sikrer en grundig og korrekt udførelse:

Trin 1: Evaluering af eksisterende isolering

 • Inspicer det nuværende isoleringsniveau i dit loft. Mål tykkelsen af den gamle isolering og kontroller for skader eller ujævnheder, der kan mindske effektiviteten.

Trin 2: Valg af isoleringsmateriale og metode

 • Vælg isoleringsmateriale baseret på dine præferencer og loftets specifikke krav. Rulle- eller batt-isolering som glasuld og stenuld er velegnet til selvinstallation.
 • Isoleringsgranulat, der blæses på, kræver professionel håndtering, men er ofte en mere omkostningseffektiv løsning, hvis du allerede bruger håndværkere.

Trin 3: Installation af isolering

 • Sørg for passende sikkerhedsudstyr, herunder handsker, maske og beskyttelsesbriller.
 • Start installationen fra det fjerneste hjørne og arbejd dig mod loftlemmen, og sørg for, at isoleringen er jævnt fordelt uden at træde på isoleringsmaterialet.
 • Ved brug af blæseisolering vil håndværkere anvende maskiner til at sikre jævn og effektiv fordeling af materialet.
 • Du kan med fordel lave en gangbro på loftet, hvis der ikke allerede er en eksisterende gangbro.

Trin 4: Kontrol og justering af ventilation

 • Efter installationen, kontroller loftets ventilation for at undgå fugtproblemer. Sørg for, at ingen ventilationsåbninger er blokerede.

Trin 5: Afslutning og oprydning

 • Afslut projektet ved at rydde op i affald og restmaterialer, og tjek at loftlemmen også er isoleret og tæt.

Lovkrav og anbefalinger

Når du isolerer dit loft, er det vigtigt at være opmærksom på gældende lovgivning og anbefalinger, der sikrer korrekt udførelse og energieffektivitet:

Lovkrav

 • Ifølge Bygningsreglementet skal ny isolering i de fleste tilfælde være mindst 300mm tyk. Dette krav gælder typisk, når du renoverer eller udskifter tagbeklædningen.
 • For sommerhuse gælder ofte et krav om 250 mm isolering.

Anbefalinger

Selvom loven angiver minimumskrav, anbefales det at isolere med op til 400 mm for at opnå optimal energieffektivitet og komfort. Dette er især relevant i helårsboliger, hvor varmetabet kan være betydeligt.

Disse lovkrav og anbefalinger er sat for at opretholde en høj standard for boligisolering og sikre, at energiforbrug minimeres til gavn for både miljø og økonomi.

Efterisolering af loft
SparEnergi.dk

Gør-det-selv eller håndværker?

Når du står over for en loftisolering, skal du træffe et vigtigt valg mellem at hyre en professionel håndværker eller at udføre arbejdet selv. Her er nogle overvejelser, der kan hjælpe dig med at træffe den bedste beslutning:

Gør-det-selv:

 • Fordele: Potentielt lavere omkostninger, da du sparer på arbejdslønnen. Det giver også en tilfredsstillelse at forbedre sit eget hjem med egne hænder.
 • Udfordringer: Det kræver en vis teknisk viden og fysisk arbejde. Risikoen for fejl er større, hvilket kan føre til ineffektiv isolering og endda skade på husets struktur, hvis isoleringen blokerer for nødvendig ventilation eller ikke er korrekt vandtæt.

Hyre en håndværker:

 • Fordele: Professionelle har den nødvendige erfaring og værktøjer til at udføre arbejdet hurtigt og effektivt. De kan sikre, at isoleringen overholder alle gældende byggestandarder og lovkrav.
 • Udfordringer: Højere indledende omkostninger. Det er vigtigt at vælge en pålidelig og erfaren entreprenør, hvilket kan kræve tid til research og indhentning af tilbud.

Valg af håndværker:

 • Sørg for at tjekke håndværkerens referencer og tidligere projekter.
 • Indhent flere tilbud for at sikre konkurrencedygtige priser.
 • Tjek at håndværkeren har de nødvendige forsikringer og garantier.

Uanset om du vælger at gøre det selv eller hyre en professionel, er det vigtigt at sikre, at arbejdet udføres korrekt for at opnå de energibesparelser og den komfortforbedring, som god loftisolering kan give.

Ventilation og efterbehandling

Når loftisoleringen er på plads, er det vigtigt at sikre korrekt ventilation og foretage nødvendige efterbehandlinger for at opretholde et sundt indeklima og sikre isoleringens langsigtede effektivitet:

Ventilation:

 • Efter at isoleringen er installeret, er det afgørende at kontrollere, at loftets ventilation er tilstrækkelig. Dette forhindrer opbygning af fugt og potentielle skimmelproblemer, som kan underminere både isoleringens effektivitet og bygningens struktur.
 • Sørg for, at eventuelle eksisterende ventilationskanaler er frie og ikke blokerede af den nye isolering. Overvej også installation af yderligere ventiler eller et mekanisk ventilationssystem, hvis nødvendigt.

Efterbehandling:

 • Kontroller og forsegl alle åbninger, hvor isoleringen har været installeret, herunder omkring loftlemmen. Dette sikrer, at der ikke er nogen lækager, som kan tillade varm luft at undslippe eller kold luft at trænge ind.
 • Hvis isoleringen involverede åbning af vægpaneler eller andre konstruktive dele af bygningen, skal disse områder repareres og genoprettes til deres oprindelige tilstand for at opretholde husets æstetiske og funktionelle kvalitet.

Kontrol og vedligeholdelse:

 • Regelmæssig kontrol af loftisoleringen og det omkringliggende område anbefales for at sikre, at der ikke opstår problemer over tid. Dette omfatter inspektion for fugt, skadedyr og forskydning af isoleringsmaterialer.
 • Hvis problemer opdages, bør de adresseres hurtigt for at forhindre yderligere skader og for at bevare isoleringens integritet.

Ved at følge disse trin sikres det, at loftisoleringen forbliver effektiv og bidrager positivt til hjemmets energieffektivitet og komfort i mange år frem.

Økonomi

Når du overvejer økonomien i forbindelse med loftisolering, er der flere faktorer, som kan påvirke de langsigtede besparelser og omkostningseffektiviteten af projektet:

Startomkostninger:

 • Investeringen i materialer og arbejdskraft til loftisolering varierer afhængigt af valg af materialer, omfanget af isoleringen og om du hyrer professionelle. Typisk kan udgifterne for professionel installation variere, men de indledende omkostninger tjener sig ofte hjem over tid gennem energibesparelser.

Energibesparelser:

 • Loftisolering kan betydeligt reducere varmetabet i en bolig, hvilket fører til lavere opvarmningsomkostninger. Afhængig af boligens størrelse og det klimatiske område kan besparelserne på varmeregningen være betydelige, ofte mellem 10-30% årligt.

Tilbagebetalingstid:

 • Tilbagebetalingstiden for loftisolering afhænger af de samlede startomkostninger og de årlige energibesparelser. For mange boligejere ligger tilbagebetalingstiden typisk mellem 3 og 15 år, men det kan variere baseret på flere faktorer, herunder energipriser og klima.

Forøgelse af ejendomsværdien:

 • Forbedring af en boligs energimærke gennem loftisolering kan også øge ejendommens værdi. Potentielle købere værdsætter lavere driftsomkostninger og forbedret komfort, hvilket kan gøre boligen mere attraktiv på markedet.

Langsigtet økonomisk virkning:

 • Ud over de direkte besparelser på energiudgifter bidrager loftisolering til mindre slitage på opvarmningssystemet, da det ikke skal arbejde lige så hårdt for at opretholde en stabil temperatur. Dette kan føre til lavere vedligeholdelsesomkostninger og forlænge levetiden for opvarmningssystemet.

Overordnet set er loftisolering en økonomisk fordelagtig forbedring, der tilbyder både øjeblikkelige og langsigtede økonomiske fordele, som kan hjælpe med at reducere omkostningerne og forbedre komforten i dit hjem.

Afslutning og yderligere ressourcer

Ekstra isolering på loftet er en investering i dit hjem, der kan give betydelige fordele både økonomisk og i form af øget komfort. Ved at reducere varmetab gennem loftet kan du ikke kun spare penge på din varmeregning, men også forbedre din boligs energimærke og værdi. Det er en forholdsvis enkel foranstaltning, der kan have en stor indvirkning på din boligs energieffektivitet og miljøpåvirkning.

Yderligere ressourcer:

 • SpareEnergi.dk: En ressource fra Energistyrelsen med vejledning og information om energibesparelser og bæredygtig boligrenovering.
 • Bolius.dk: En hjemmeside med rådgivning og vejledning om alt relateret til boligen, herunder energirenovering og isolering.
 • Bygningsreglementet (BR18): Officielle retningslinjer for byggeri og renovering i Danmark, inklusive krav til isolering og energieffektivitet.
 • TjenesteTorvet (sponsoreret): Få 4 gratis tilbud på efterisolering af loftet.

Disse ressourcer kan give dig yderligere information og vejledning, hvis du ønsker at udføre yderligere energirenoveringer i dit hjem eller ønsker at vide mere om isolering og energibesparelse.

Få 4 tilbud på efterisolering

 1. Udfyld formular
 2. Vælg de leverandører du ønsker at modtage tilbud fra
 3. Det står dig frit for om du vil takke ja eller nej til et af tilbuddene

FAQ

Loftisolering refererer til processen med at tilføje isoleringsmateriale til loftet i en bygning for at reducere varmetabet og forbedre energieffektiviteten. Det er vigtigt, da op til 25% af varmen i en bolig kan gå tabt gennem loftet uden tilstrækkelig isolering.

Fordelene ved loftisolering inkluderer energibesparelser ved at reducere varmetab og dermed lavere varmeregninger. Det forbedrer også komforten i hjemmet ved at skabe en mere stabil indendørstemperatur og har positive miljømæssige virkninger ved at reducere energiforbruget.

De mest almindelige typer af isoleringsmaterialer inkluderer glasuld, stenuld, cellulose og spray-skum. Valget afhænger af materialeffektivitet, budget og om loftet er tilgængeligt for installation.

Du kan isolere loftet selv med materialer som glasuld eller stenuld, men hvis du vælger isoleringsgranulat, kræves professionel hjælp. Valget afhænger af dine evner, tid og budget.

kevin christensen sh
Kevin Christensen er varmenørd og smart home entusiast. Med sin passion for teknologi og bæredygtighed, er Kevin altid på udkig efter de nyeste og mest innovative løsninger inden for smart home teknologi, og hans indhold reflekterer hans engagement i at hjælpe andre med at optimere deres hjem til en mere energieffektiv og bæredygtig tilværelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2024 termostater.dk
magnifiercross