Energirenoveringspuljen 2024: Din vej til grønnere bolig

husisolering
kevin christensen sh
Af Kevin Christensen
Sidst opdateret: 30/04/2024
 | ANNONCE

Energirenoveringspuljen 2024 er et initiativ, der tilbyder økonomisk støtte til boligejere, der ønsker at forbedre deres hjems energieffektivitet.

Formålet med puljen er at fremme bæredygtige renoveringer, der kan reducere energiforbruget og forbedre boligkomforten, mens man bidrager til at opnå Danmarks klimamål.

Midlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet og er begrænsede Puljen åbnede 10. april 2024 og er åben så længe der er midler til rådighed. Den lukker dog senest 1. august 2024. 

Få 4 tilbud på efterisolering

 1. Udfyld formular
 2. Vælg de leverandører du ønsker at modtage tilbud fra
 3. Det står dig frit for om du vil takke ja eller nej til et af tilbuddene

Hvem kan søge?

Energirenoveringspuljen 2024 er åben for ejere af private boliger, der ønsker at forbedre energieffektiviteten i deres ejendomme. For at være berettiget skal boligerne opfylde bestemte krav til energimærkning, og ansøgere må ikke have modtaget tilskud fra puljen til samme ejendom indenfor de seneste år. 

Der er 5 krav der skal opfyldes:

1. Boligkrav: Boligen skal være en helårsbolig, som du ejer.
2. Energimærke: Boligen skal have et gyldigt energimærke i kategori E, F eller G, uden ændringer siden udstedelsen.
3. Projektstatus: Renoveringsprojektet må ikke være påbegyndt eller afsluttet ved ansøgningstidspunktet.
4. Tidligere tilskud: Du må ikke have modtaget tilskud for det samme renoveringsprojekt tidligere.
5. Udførelse af arbejde: Arbejdet skal udføres af en virksomhed, der er registreret med et gyldigt CVR-nummer.

Disse krav sikrer, at støtten går til relevante og berettigede energiforbedringsprojekter.

Støtteberettigede forbedringer

Energirenoveringspuljen 2024 dækker energiforbedringer som isolering, energieffektive vinduer, nye ventilationssystemer, og opdateringer af varmesystemer. Disse forbedringer målretter sig mod at reducere energiforbruget og øge boligens energieffektivitet.

Her er en oversigt over de energiforbedringer, du kan søge tilskud til gennem Energirenoveringspuljen 2024:

Isolering

Energirenoveringspuljen tilbyder tilskud til flere isoleringsprojekter for at forbedre boligens energieffektivitet:

 • Udvendig isolering af ydervægge: Tilskud til isolering af både massiv og let ydervæg. Der ydes ikke tilskud til isolering af kælderydervægge og hulmure.
 • Efterisolering af tag og loft: Dækker skunkvægge, uopvarmede loftsrum, flade tage og skråvægge direkte under tag.
 • Efterisolering af terrændæk: Fokus på isolering af gulvkonstruktioner mod jorden, undtagen kældergulve og krybekældre.
 • Konvertering af krybekælder til terrændæk: Støtte til at omdanne en krybekælder til et velisoleret terrændæk.

Vinduer

Energirenoveringspuljen 2024 understøtter udskiftning af flere typer vinduer for at forbedre energieffektiviteten i boliger:

 • Ovenlysvinduer: Tilskud til udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer. Nye ovenlysvinduer er ikke støtteberettigede.
 • Forsatsvinduer: Støtte til både udskiftning af eksisterende forsatsrammer og etablering af nye. Alternativt kan hele vinduet skiftes til et med koblet ramme.
 • Facadevinduer: Tilskud til udskiftning af eksisterende facadevinduer; etablering af nye facadevinduer er ikke omfattet.

Ventilationsanlæg

Energirenoveringspuljen 2024 tilbyder tilskud til installation af mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Dette er relevant for boliger, der allerede har mekanisk udsugning (fx på badeværelser) uden varmegenvinding, eller hvor der slet ikke findes et ventilationsanlæg.

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding forbedrer indeklimaet ved at minimere varmetabet, som ellers ville opstå ved naturlig udluftning gennem åbne vinduer eller døre.

 • Mekanisk ventilationsanlæg: Støtte til etablering af systemer med varmegenvinding for at forbedre energieffektiviteten og indeklimaet.

Vandbåret rumvarme

Energirenoveringspuljen 2024 giver mulighed for at søge tilskud til etablering af vandbåret rumvarme i boliger, som ikke allerede har et sådant fordelingsanlæg.

Tilskuddet er beregnet til installationer, hvor boligen overgår fra opvarmning med el-radiatorer eller el-gulvvarme til en vandbåret løsning. Dette fremmer mere energieffektiv opvarmning.

 • Vandbåret rumvarme: Støtte til nye installationer af vandbåret varmesystemer, hvis ingen eksisterende vandbåret varmeløsning er til stede.

Bemærk: Her kan du ikke søge tilskud til varmepumper. Varmepumpepuljen forventes at åbne i foråret 2024

Få 4 tilbud på varmepumpe

I samarbejde med TjenesteTorvet kan du nu få personlig rådgivning og op til 4 tilbud på varmepumpe.
Helt gratis og uforpligtende.

Energimærke

Under Energirenoveringspuljen 2024 kan du også søge om tilskud til omkostningerne ved dit eksisterende energimærke, hvis du opfylder visse betingelser. Dette tilskud er tilgængeligt, når du søger og modtager tilskud til andre energiforbedrende tiltag inden for puljen.

 • Energimærke: Tilskud er muligt, hvis:
  Du får tilskud til andre tiltag under puljen.
  Dit samlede tilskud ligger mellem 5.000 kr. og 10.000 kr.
  Du har selv betalt for energimærkningen og kan dokumentere dette med en faktura.
  Energimærket er maksimalt 24 måneder gammelt og indeholder en bygningsgennemgang.

Ansøgningsproces

For at ansøge om tilskud fra Energirenoveringspuljen 2024, skal du følge en online ansøgningsprocedure.

Dette indebærer registrering på Energistyrelsens digitale platform, hvor du skal udfylde og indsende en ansøgningsformular med nødvendige dokumenter, som fx fakturaer og dokumentation for ejerskab. Det er vigtigt at have alle oplysninger og dokumenter klar før ansøgningen påbegyndes, da midlerne tildeles på først-til-mølle-basis.

Sørg for at overholde alle frister og krav for en vellykket ansøgning.

For yderligere detaljer om ansøgningsprocessen, besøg Energistyrelsens hjemmeside

Tildeling og anvendelse af midler

Når du ansøger om tilskud fra Energirenoveringspuljen, foregår tildelingen af midler på først-til-mølle-princippet. Det betyder, at du skal være hurtig med din ansøgning, da der er begrænsede midler til rådighed.

Efter godkendelsen skal midlerne anvendes specifikt til de energiforbedringer, der er godkendt i ansøgningen. Det er vigtigt at overholde alle specifikationer og krav til de støtteberettigede forbedringer for at sikre, at tilskuddet ikke skal tilbagebetales.

Når du indsender en ansøgning til Energirenoveringspuljen, kan du forvente at få tilsagn om tilskud inden for 1-2 måneder, hvis din ansøgning er korrekt udfyldt, og du opfylder alle kravene, forudsat at der fortsat er midler tilgængelige. Tidspunktet for svar på både tilsagn og afslag kan variere, afhængigt af ansøgningens kompleksitet. Du får adgang til en portal, hvor du kan følge behandlingen af din ansøgning.

Når du har fået godkendt din ansøgning, modtager du et tilsagn om tilskud, hvilket er en bekræftelse på, at du vil få udbetalt tilskuddet, når dit renoveringsprojekt er færdiggjort. Tilskuddet udbetales efter projektets afslutning og din indsendelse af korrekt dokumentation inden for 60 dage efter afslutningen. Sagsbehandlingstiden for udbetalingen kan være op til fem måneder.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Du kan finde specifikke oplysninger om, hvor meget tilskud du kan modtage for forskellige energiforbedringer gennem Energirenoveringspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.

Tilskuddene er opgivet pr. kvadratmeter er søges til.

For eksempel tilbydes der forskellige satser for isolering, vinduer, vandbåret rumvarme og ventilationsanlæg. Yderligere detaljer om præcise beløb og betingelser for de forskellige typer energiforbedringer kan ses her.

Få 4 tilbud på efterisolering

 1. Udfyld formular
 2. Vælg de leverandører du ønsker at modtage tilbud fra
 3. Det står dig frit for om du vil takke ja eller nej til et af tilbuddene
kevin christensen sh
Kevin Christensen er varmenørd og smart home entusiast. Med sin passion for teknologi og bæredygtighed, er Kevin altid på udkig efter de nyeste og mest innovative løsninger inden for smart home teknologi, og hans indhold reflekterer hans engagement i at hjælpe andre med at optimere deres hjem til en mere energieffektiv og bæredygtig tilværelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2024 termostater.dk
magnifiercross